نویسنده : مهدی نوری
تاریخ : یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
نظرات
 
مبحث حجامت و طب سنتی و درمان های طبیعی مقوله ای است بسیار پیچیده و گسترده که اظهار نظر پیرامون آن نیاز به احاطه علمی و آشنایی با منابع و کتب پزشکی قدیم و حتی منابع و علوم پزشکی جدید دارد. آنچه در پی می خوانید گزیده مطلبی است از دکتر محمد عزیزخانی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات حجامت ایران که حاوی نکاتی چند پیرامون حجامت و شیوه های درمان طبیعی و پاسخ به برخی شبهات است.
درباره حجامت
اگر حجامت بد یا خرافات است، چرا صاحبنظران که بالطبع افراد کارشناس و باتجربه و تحصیل کرده و دارای نفوذ تصمیم گیری در لایه های مختلف علمی و اجرایی و حکومتی کشور هستند، آن را پذیرفته اند؟ و آیا مردم ما این قدر کم معرفت و ساده لوح هستند که روشی را با مقبولیت مضاعف بپذیرند، در حالی که آن روش، غیرعلمی خرافات و اغراق آمیز باشد. گزارش رسمی وزارت بهداشت حاکی است که طی ۲ سال گذشته حدود یک میلیون مورد حجامت در کشور صورت گرفته است و گزارش غیررسمی متولیان امر حجامت در کشور حاکی از حدود ۴ میلیون مورد حجامت در کشور طی ۲ سال گذشته دارد.

برچسب‌ها: پزشکی