آخرین سناریوهای ناکام فتنه گران

یکی از رویکردهای اخیر جریان فتنه، نزدیک شدن به محیط های دینی مثل مساجد و نیز تلاش برای تأثیرگذاری بر شخصیت های برجسته دینی و سیاسی بوده که البته با توفیقی همراه نشده است. ع.ش از اعضای مرکزیت حزب غیر قانونی مشارکت ترتیب یک مراسم افطاری عمومی را در مسجدی در غرب تهران داده ولی با بی اعتنایی مردم مواجه شده است.

وی که اظهارات چندی قبلش در دفاع از بی بی سی بر بی حیثیتی خود و حزب غیر قانونی متبوعش افزوده در نهایت خامی خطاب به آیت ا... مهدوی کنی نوشته است : «آقای مهدوی کنی شما از جنس آنها نیستید.... آقای مهدوی کنی تا دیر نشده کاری کنید که اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی از دور خارج نشوند و انقلاب و کشور بیش از این به دست نا اهلان و نامحرمان نیفتند» اما اظهارات چند شب قبل آیت ا... مهدوی کنی در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم ایجاد وحدت بین سران سه قوه خامی این رویکرد فتنه گران را به اثبات رساند. به گونه ای که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تماس با شبکه سوم سیما از علت این موضعگیری آیت ا... مهدوی کنی سوال کرده است! هفته گذشته فتنه گران شرایط سخنی را برای انتخاب نحوه برخورد با موضوع روز قدس گذراندند.

گفته می شود موسوی به رغم اصرار کروبی به حضور در این مراسم زیر بار نرفته و راه های دیگری غیر از کف خیابان را مورد تأکید قرار داده است. هم چنین به رغم این که جلسه نیروهای رده دوم سازمان نامشروع مجاهدین به همپیمانی برای حضور در ساعت 11 صبح روز قدس در ضلع شمال غربی محل این اجتماع بزرگ منتهی شده بود، هیچ یک از افراد هم قسم شده جرات حضور در این صحنه را پیدا نکردند. این درماندگی راهی جز این برای افرادی مثل مهاجرانی باقی نگذاشت که مدعی خالی از جمعیت بودن خیابان های اطراف دانشگاه تهران در این روز بشوند! یکی از تحرکات فتنه گران در هفته های اخیر تلاش برای متقاعد کردن یکی از شخصیت های نظام به شکنجه شدن حمزه کرمی از «اعضای موثر ستاد موسوی و متهم فتنه پس از انتخابات» بود که بررسی کمیته مورد اعتماد این شخصیت نظام کذب این ادعاها را نشان داد و این سناریو نیز به نتیجه ای نرسید.

/ 0 نظر / 10 بازدید