دریاچه ارومیه در آی سی یو

آیا تا به امروز تصور کرده اید که اگر دریاچه ای خشک شود، چه منظره ای از آن دریاچه پس از خشک شدنش قابل رویت است. حال اگر به شما بگویند این اتفاق در حال رخ دادن است و دریاچه ای به طور واقعی خشک میشود، آنهم به بزرگی دریاچۀ ارومیه، عکس العمل شما چیست؟ بسیاری از کسانی که این خبر را می شنوند ممکن است بگویند این یک جو گرفتگی است و امکان خشک شدن بزرگترین دریاچۀ کشور وجود ندارد. اما در همین سالها دریاچه هایی به مراتب بزرگتر از دریاچۀ ارومیه هم خشک شده اند. خشک شدن دریای آرال در سالهای گذشته، در حالی که وسعت و عمق آن حدود ۷ برابر دریاچه ارومیه بود، گواهی بر این مدعاست.
                           
/ 0 نظر / 16 بازدید