نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر ارومیه

بقیه نفرات:
23 _ آقای محمدصالح حاجی هاشم آباد نام پدر حسین دارای 12057 رای
24 _ خانم لیلا یوسفی نام پدر اروجعلی دارای 11876 رای
25 _ آقای تقی فرهودی نام پدر جلیل دارای 11817 رای
26 _ آقای خیراله حدیدی نام پدر محمدقلی دارای 11010 رای
27 _ آقای حبیب نجف پیر نام پدر کوچک آقا دارای 10706 رای
28 _ آقای اکبر احمدپور نام پدر علی دارای 10695 رای
29 _ آقای عادل اعظم انهر نام پدر محمدرضا دارای 10505 رای
30 _ آقای مرتضی منافی نام پدر اردو دارای 10412 رای
31 _ آقای علی نوری نام پدر برات دارای 10205 رای
32 _ آقای موسی اسماعیلی هولاسو نام پدر ایوب دارای 10203 رای
33 _ آقای رضا هادیلو نام پدر قربانعلی دارای 10076 رای
34 _ آقای منصور زندی کیا نام پدر وهاب دارای 9960 رای
35 _ آقای رسول اقدمی نام پدر سیف اله دارای 9830 رای
36 _ آقای حسن نوری زادحیدرلو نام پدر جبرئیل دارای 9722 رای
37 _ آقای رسول خوش بختی سرای نام پدر اکبر دارای 9699 رای
38 _ آقای عبداله خوئی نام پدر میرزامحمد دارای 9642 رای
39 _ آقای محمد نقی زاده آیدنلو نام پدر محمدرضا دارای 9517 رای
40 _ آقای سیدعلی رضوی نام پدر میر یحیی دارای 9341 رای
41 _ آقای علی مصیب زاده نام پدر مصیب دارای 8813 رای
42 _ آقای فرهاد پیری نام پدر عین اله دارای 8302 رای
43 _ آقای محسن فرضائی نام پدر علیرضا دارای 8186 رای
44 _ آقای محراب آقاپور نام پدر جلال دارای 8134 رای
45 _ آقای غلامرضا میرزائی گمڃی نام پدر عباسعلی دارای 8015 رای
46 _ آقای الیاس کندمی نام پدر حسینقلی دارای 8002 رای
47 _ آقای کریم سعیدشعبانلو نام پدر عربعلى دارای 7712 رای
48 _ آقای مهدی فتاحی نام پدر روح اله دارای 7596 رای
49 _ آقای حبیب اله غالب زنجیره مسکن نام پدر ذبیح الله دارای 7590 رای
50 _ آقای خیبر تیبا نام پدر همت دارای 7225 رای
51 _ آقای فخرعلی منافزاده سعیدلو نام پدر قنبر دارای 6761 رای
52 _ آقای پیمان خلیلی نام پدر عبدالکریم دارای 6756 رای
53 _ خانم مینا ستوده نام پدر عظیم دارای 6589 رای
54 _ آقای میرجلال ستاری برنج آباد نام پدر میر محسن دارای 6488 رای
55 _ آقای مهدی چهل امیرانی نام پدر رحیم دارای 6136 رای
56 _ آقای مقصود مرتاض نام پدر احمدعلی دارای 6123 رای
57 _ آقای عادل محمدی قرالری نام پدر غلامعلی دارای 5879 رای
58 _ آقای احد یوسفی قلقاچی نام پدر حسین دارای 5821 رای
59 _ آقای میرجبار غیبی نام پدر میر فتح اله دارای 5790 رای
60 _ آقای اکبر نوری نام پدر محمود دارای 5539 رای
61 _ آقای فرزاد صمصامی نام پدر خسرو دارای 5346 رای
62 _ خانم لیلا غفاری نام پدر حبیب دارای 5192 رای
63 _ آقای جعفر ظرف فروش دیلمقانی نام پدر مهدی دارای 5011 رای
64 _ آقای کریم صادقی نام پدر سیف الدین دارای 4892 رای
65 _ آقای اکبر نوروزنژاد نام پدر یوسف دارای 4890 رای
66 _ آقای ناصر ستوده قره باغ نام پدر حسین دارای 4833 رای
67 _ آقای قاسم رشیدنژاد نام پدر رضا دارای 4762 رای
68 _ آقای وحید شکری نام پدر اسمعیل دارای 4685 رای
69 _ خانم نیر الهامی صوفیانی نام پدر خلیل دارای 4672 رای
70 _ آقای سعید بیرامی کورانی نام پدر لطیف دارای 4608 رای
71 _ آقای محمدرضا واحدی خاتونی نام پدر احمد دارای 4583 رای
72 _ آقای علی ضیائی نام پدر فیروز دارای 4489 رای
73 _ آقای امیرعلی مجردساعتلو نام پدر دوستعلی دارای 4359 رای
74 _ آقای محمود اشتری نام پدر ابراهیم دارای 4254 رای
75 _ خانم رویا شاه حسین زاده نام پدر حسنقلی دارای 4244 رای
76 _ آقای جعفرصادق کربلائی صادقی نام پدر حسین دارای 4228 رای
77 _ آقای مجتبی امانی نام پدر بیت اله دارای 4208 رای
78 _ آقای مجتبی فوقی نام پدر رضاقلی دارای 4109 رای
79 _ آقای سیاوش سلیمانی پور نام پدر محمود دارای 3991 رای
80 _ آقای لطفعلی ناصری نام پدر صفرعلی دارای 3931 رای
81 _ آقای علی نصیری نام پدر اسماعیل دارای 3838 رای
82 _ آقای منصور کریمی قزلجه قلعه علیا نام پدر سیف اله دارای 3631 رای
83 _ خانم مهناز احمدیان نام پدر بختیار دارای 3591 رای
84 _ آقای علی همتی وقاصلو نام پدر اکبر دارای 3554 رای
85 _ آقای جواد وقاری عتیق نام پدر غلامرضا دارای 3546 رای
86 _ آقای قاسم حبیب پیران نام پدر حسین دارای 3356 رای
87 _ خانم الهام ذوالفقاری مقدم نام پدر جعفر دارای 3248 رای
88 _ خانم فاطمه شیخ بگلو نام پدر علی دارای 3161 رای
89 _ آقای علی قنبری نام پدر حسین دارای 3154 رای
90 _ آقای مهدی محمدی قره باغ نام پدر زینال دارای 3151 رای
91 _ آقای علی اصغر علی اکبری هلق نام پدر حسن دارای 3127 رای
92 _ آقای محمد فرهادی نام پدر بایرامعلی دارای 3055 رای
93 _ آقای محمدرضا عسکری نام پدر جبار علی دارای 2978 رای
94 _ آقای محمد توکلی آذر نام پدر جمشید دارای 2826 رای
95 _ خانم سمانه باقری نام پدر محمدرضا دارای 2734 رای
96 _ آقای مجتبی آزادی نام پدر حسن دارای 2678 رای
97 _ آقای نورعلی حق دوست قهرمانلو نام پدر معراج دارای 2644 رای
98 _ آقای سیف اله آبیار نام پدر ولی دارای 2628 رای
99 _ آقای هادی سلیمان پور نام پدر عبداله دارای 2576 رای
100 _ آقای وحید شکری حبشی نام پدر ولی دارای 2516 رای
101 _ آقای سیف اله امامی نام پدر محمدحسین دارای 2448 رای
102 _ آقای محمدتقی بهرامی نام پدر احمد دارای 2429 رای
103 _ آقای رحمان شهریاری نام پدر تیمور دارای 2366 رای
104 _ آقای نادر لطف عطا نام پدر قربانعلی دارای 2324 رای
105 _ خانم معصومه همت خواه نام پدر عباس دارای 2306 رای
106 _ آقای جواد سنبلی نام پدر رضا دارای 2304 رای
107 _ آقای جعفرصادق امیری اصفهانجق نام پدر ارشد دارای 2286 رای
108 _ آقای کامران حسین زاده نام پدر رحمان دارای 2278 رای
109 _ آقای داود محمدی پیرمراد نام پدر علی دارای 2211 رای
110 _ آقای جعفر اشرف رضائی نام پدر محمود دارای 2206 رای
111 _ آقای ناصر نوجوان شیخ سلو نام پدر عیسی دارای 2130 رای
112 _ آقای آرش انصاری نام پدر لطیف دارای 2024 رای
113 _ آقای آنوئیل بیت یاوری نام پدر آشور دارای 2024 رای
114 _ آقای مهدی هاشم لو نام پدر حسن پاشا دارای 2017 رای
115 _ آقای جعفر حسن زاده نام پدر سیف الله دارای 1966 رای
116 _ آقای سیدسلمان یوسفی نام پدر سیدصفر دارای 1960 رای
117 _ آقای وفا سپهروند نام پدر عباس دارای 1859 رای
118 _ آقای حسین بهمنش نام پدر محمد دارای 1826 رای
119 _ آقای بهروز احتشام فر نام پدر باباعلی دارای 1813 رای
120 _ خانم رعنا غلام پورکاکلر نام پدر علی دارای 1771 رای
121 _ خانم فریبا غلامی نام پدر امامعلی دارای 1717 رای
122 _ آقای یعقوب عباسی نام پدر حمزه دارای 1704 رای
123 _ خانم ریحانه مرادی نسب نام پدر قنبر دارای 1693 رای
124 _ آقای غلامرضا ساسانیان نام پدر سیاوش دارای 1688 رای
125 _ آقای اسماعیل خلیلی نام پدر حاتم دارای 1674 رای
126 _ خانم ژیلا الله ویرن اوصالو نام پدر حمید دارای 1670 رای
127 _ آقای حبیب وهابی راد نام پدر احمد دارای 1666 رای
128 _ آقای محمدمهدی زارع اندریان نام پدر عبداله دارای 1665 رای
129 _ آقای جعفرصادق جلالی نیا نام پدر بابا دارای 1655 رای
130 _ آقای اقبال حسن زاده نام پدر احمد دارای 1541 رای
131 _ آقای هوشنگ اشرفی نام پدر حسین دارای 1502 رای
132 _ آقای محمود عباسی چهارراهی نام پدر جلال دارای 1462 رای
133 _ آقای محمد سبزی خانڃی نام پدر جعفر دارای 1403 رای
134 _ آقای مهدی مکارم نام پدر براتعلی دارای 1392 رای
135 _ آقای ناصر پوراسد نام پدر سیف الله دارای 1355 رای
136 _ آقای چنگیز غلامعلی زاده نام پدر محمود دارای 1317 رای
137 _ آقای سیدداود هاشمی برنج آباد نام پدر سیدآقامیر دارای 1287 رای
138 _ آقای براتعلی رضاپورقهرمانلو نام پدر قربان دارای 1201 رای
139 _ خانم شمسی خلیلی ولالی نام پدر بلال دارای 1181 رای
140 _ آقای سلیمان علی پورکرمجوان نام پدر صیاد الله دارای 1179 رای
141 _ آقای رضا فتاحی فرد نام پدر بیوک دارای 1174 رای
142 _ آقای نادر دوستی رضائی نام پدر حسنعلى دارای 1174 رای
143 _ آقای منوچهر شاهی ارنساء نام پدر سیفعلی دارای 1136 رای
144 _ آقای پیام فرخی قلعه جوقی نام پدر جلال دارای 1128 رای
145 _ آقای مجید خالق صفت نام پدر علی دارای 1114 رای
146 _ آقای محمدرضا دهقانی نام پدر جمشید دارای 1070 رای
147 _ آقای لطیف علینقی پوررضائیه نام پدر علی دارای 1035 رای
148 _ آقای مهدی حاجی زاده درزه کنانی نام پدر سیروس دارای 1010 رای
149 _ آقای محمدرضا سلامت بخش نام پدر مصیب دارای 1010 رای
150 _ آقای علیرضا رمضان پوراصل نام پدر منصور دارای 999 رای
151 _ آقای مزدک مصطفائی نعیم نام پدر کاظم دارای 993 رای
152 _ آقای مهدی فرجی زاده نام پدر عبادالله دارای 950 رای
153 _ آقای علی عبدالهی نام پدر بهمن دارای 949 رای
154 _ آقای حبیب عسگرخان مسکن نام پدر مختار دارای 935 رای
155 _ آقای امین کریم خانی نام پدر علی دارای 928 رای
156 _ آقای سیدغلامرضا ملکی نام پدر سید میر جمیل دارای 911 رای
157 _ آقای جلیل هومن نام پدر آقاجان دارای 851 رای
158 _ آقای رضا ابراهیم زاده قلعه جوقی نام پدر حسین دارای 811 رای
159 _ آقای کریم فرقدان سلطان احمدی نام پدر رحیم دارای 801 رای
160 _ آقای ابوالقاسم مهمان نواز نام پدر هاشم دارای 773 رای
/ 0 نظر / 37 بازدید