معرفی علائم بین المللی برای شستشوی لباس

ب) علائم مربوط به دمای آب:
7. حداکثر دما C ْ95 / Fْ200 (جوش)
8. حداکثر دما C ْ70 / Fْ160 (داغ)
9. حداکثر دما C ْ60 / Fْ 140 (کمی داغ)
10. حداکثر دما C ْ50 / Fْ 120 (گرم)
11. حداکثر دما C ْ40 / Fْ105 (نیمگرم)
12. حداکثر دما C ْ30 / Fْ83 (معمولی)


ج) علائم مربوط به ماشین لباسشویی (چرخش و خشک کن)
13. از خشک کن استفاده شود.
14. از برنامة عادی شست وشو / همراه با چرخش استفاده شود.
15. از برنامه ضدچروک / همراه با چرخش استفاده شود.
16. از برنامه شست وشو برای لباس های ظریف استفاده شود / بدون چرخش
علائم هشداردهنده:
17. بدون چلاندن خشک شود!


د) برنامه دمای خشک کن ماشین لباس شویی:
18. خشک شویی
19. خشک کردن با دمای بالا
20. خشک کردن با دمای متوسط
21. خشک کردن با دمای پایین
22. خشک کردن بدون دما / هوای آزاد
علائم هشدار دهنده:
23. بدون شست وشو استفاده کنید (برای پارچه هایی که قابل شست وشو نیستند)
24. روی بند یا به حالت آویزان خشک شود.
25. دونم کردن
26. برای خشک شدن جای مسطح پهن کنید.
27. در سایه خشک شود.


ه) علائم استفاده از ماده سفید کننده (لکه بر):
28. مجاز به استفاده از ماده سفیدکننده (لکه بر)
29. فقط مواد سفیدکننده غیر کلرینی (در صورت نیاز)
علائم هشداردهنده:
30. از مواد سفیدکننده (لکه بر) استفاده نشود.


و) علائم اتوکشی (اتوی بخار یا خشک):
31. قابل اتوکشی
32. اتوکشی با حرارت زیاد
33. اتوکشی با حرارت متوسط
34. اتوکشی با حرارت پائین
علائم هشداردهنده:
35. اتو نشود.
36. از اتوی بخار استفاده نشود.


ز) علائم خشک شویی:
37. خشک شویی شود
38. خشک شویی با تمام مواد
39. خشک شویی با مواد خاص نفتی (پترولیوم)
40. خشک شویی با مواد خاص
علائم هشداردهنده:
41. خشک شویی نشود.


ح) علائم خشک شویی حرفه ای البسه:
42. با رطوبت کم
43. زمان شست وشوی کوتاه
44. پایان شست وشو بدون بخار
45. شست وشو با دمای پایین

 

 

عنوان

توضیحات

خشکشویی (Dryclean)

 

 

Dryclean

خشکشوئی با هر گونه حلّال، با هر دور چرخشی، در هر رطوبتی و با هر درجه‌ی حرارت.

 

Dryclean, Any Solvent

خشکشوئی با هر نوع حلّال (معمولاً این روش با روش‌ها و شرایط دیگر خشکشوئی تلفیق می‌گردد.)

 

Dryclean, Petroleum Solvent Only

خشکشوئی فقط با استفاده از فرآورده‌های نفتی، به منظور حلال بودن آن.

 

Dryclean, Any Solvent Except perchloroethylene

استفاده از هر حلّال خشکشوئی بجز حلاهای حاوی پرکلرواتیلن.

 

Dryclean, Short Cycle

چرخش کوتاه در فرایند خشکشوئی (عموماً از حروف A،P، Fدر داخل دایره استفاده می‌شود.)

 

Dryclean, Reduced Moisture

خشکشوئی با رطوبت بازیافتی (عموماً از حروف A، P،  Fدر داخل دایره استفاده می‌شود.)

 

Dryclean, Low Heat

خشکشوئی با درجه‌ی حرارت کم (عموماً ازحروف A، P،  Fدر داخل دایره استفاده می‌شود.)

 

Dryclean, No Steam

خشکشوئی بدون عملیات تکمیلی حرارتی (عموماً از حروف A، P،  F در داخل دایره استفاده می‌شود.)

 

  Do not dry clean         

خشکشویی نشود

/ 0 نظر / 299 بازدید