عاشق مبارزه با اسرائیل

گاهى بعضى از جوانهاى ما که مراجعه میکنند و جوابى نمى‌شنوند، به من نامه مینویسند و التماس میکنند که اجازه بدهید ما برویم در صفوف مقدّم با رژیم صهیونیستى بجنگیم. ملّت، عاشق مبارزه‌ى با صهیونیست‌ها است و جمهورى اسلامى‌ [هم این را] نشان داده است.

مقام معظم رهبری - ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

عاشق مبارزه با اسرائیل

/ 0 نظر / 54 بازدید