برنامه جدید مسابقات والیبال جام مردان آسیا

 

تاریخ

ساعت

شماره مسابقه

دور

گروه

تیم ها

توضیحات


10 مرداد یکشنبه اولین روز

10:00

1

مقدماتی

ب

استرالیا - قزاقستان

 


13:30

2

مقدماتی

الف

چین تایپه - چین

پخش مستقیم تلویزیونی


15:30

3

مقدماتی

ب

کره -ژاپن

پخش مستقیم تلویزیونی


18:00

4

مقدماتی

الف

ایران - هند

پخش مستقیم تلویزیونی


11 مرداد دوشنبه دومین روز

10:00

5

مقدماتی

ب

ژاپن - قراقستان

 


13:30

6

مقدماتی

الف

چین - هند

پخش مستقیم تلویزیونی


15:30

7

مقدماتی

ب

کره - استرالیا

پخش مستقیم تلویزیونی


18:00

8

مقدماتی

الف

چین تایپه - ایران

پخش مستقیم تلویزیونی


12 مرداد سه شنبه سومین روز

10:00

9

مقدماتی

ب

استرالیا - ژاپن

 


13:30

10

مقدماتی

الف

هند - چین تایپه

 


15:30

11

مقدماتی

ب

قزاقستان - کره

 


18:00

12

مقدماتی

الف

چین - ایران

پخش مستقیم تلویزیونی


13 مرداد چهارشنبه چهارمین روز

استراحت

14 مرداد پنج شنبه پنجمین روز

10:00

13

یک چهارم نهایی

اول تا هشتم

 

 


13:30

14

یک چهارم نهایی

اول تا هشتم

 

پخش مستقیم تلویزیونی


15:30

15

یک چهارم نهایی

اول تا هشتم

 

پخش مستقیم تلویزیونی


18:00

16

یک چهارم نهایی

اول تا هشتم

 

پخش مستقیم تلویزیونی


15 مرداد جمعه ششمین روز

10:00

17

نیمه نهایی

پنجم تا هشتم

یازنده مسابقه 13 - بازنده مسابقه 16

 


13:30

18

نیمه نهایی

پنجم تا هشتم

/ 0 نظر / 8 بازدید