ما دچار چنین منافقان شرور و فریبکاری هستیم.

سید محمود طالقانی

«هر چه ما مسلمان ها از اول اسلام ضربه خوردیم، به دست منافقین بوده است نه به دست کفار. کفار چهره شناخته شده ای دارند، صفشان جداست. ولی منافق یعنی انسان چند چهره؛ و آن کسی که با چهره دین نفوذ میکند در صف مسلمان ها... . امروز برادرها، خواهرها، فرزندان عزیز اسلام، ما دچار چنین منفقان شرور و حیله گر و فریبکار هستیم که گاه به چهره اسلام در می آیند و به چهره ایرانی. بسیار هم اظهار دلسوزی می کنند برای مردم، ولی وابسته و مرتبط به جاهی دیگر هستند. چهره، چهره ایرانی ولی روح و درون و نفسش، نفس و اندیشه و فکر عرف امپریالیسم، سهیونیسم و دیگر قدرت ها. یعنی کوبیدن مسلمان ها در چهره اسلام وایرانی و اختلاف در صفوف...»

این ها جملاتی است که آیت الله سید محمود طالقانی، در آخرین خطبه نماز جمعه خود گفته است.

جملات بالا نشانگر تکرار دوباره تاریخ است، آن زمان که پیامبر (ص) در صدر اسلام و در شهر مدینه با منافقین و کفار مواجه بودند. ایشان در طی چندین خیانت کفار و شکسته شدن پیمان صلح بین مسلمان ها و یهودیان مدینه توسط آنها، کفار را که شامل قبایل یهودی و قبایل بدوی بودند از مدینه اخراج کردند. ولی همزمان عده ای در درون مدینه شروع به ایجاد شکاف در بین یاران پیامبر (ص) نمودند. این ها منافقینی بودند که به درستی ایمان نیاورده بودند و بنا به مصلحت خویش اسلام آورده بودند نه ایمان! و حال همان تاریخ تکرار گشته...

امام علی (ع) در نامه 435 نهج البلاغه می فرمایند:

" از حوادث گذشته تاریخ، برای آینده عبرت گیر که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد. "

/ 0 نظر / 12 بازدید