عید میلاد مبارک باد

الـهی

اشکهـایی هست که با هیچ دوستـی نمی توان ریـخت،

و زخمـهایی هست که هیـچ مرهمی آن را شفـا نمی بـخشد،

و تنـهایی ای هست که هیچ آن را پـر نمی کند،

جـز تـو که از رگ گردن به ما نزدیکتری و رسولت را به سوی ما فرستاده ای تا جهان را آکنده از نور عشق و رحمت نماید.

 میلاد پیامبر رحمت و مهربانی مبارک باد.

/ 0 نظر / 43 بازدید