دزد با چراغ آمده است

پرونده ای برای "فارسی وان"

این پرونده محصول یک نگرانی است. حاصل یک حیرانی است که چطور بعضی از ما دل سپرده‎ایم به آدم‎هایی که تیغ‎های‎شان را برای‎مان تیز کرده اند و ما همین‎طور فقط نگاه می کنیم. «فارسی وان» حکایت دزدی است که با چراغ آمده است تا گزیده‎تر برد کالا... حق دارید اگر بپرسید که مگر چند نفر ماهواره دارند و چند نفر اصلا پای «فارسی وان» می نشینند؟ نکته این‎جاست که جنگ نرم اتفاقا این‎بار هم شاخ دارد و هم دم. وقتی بچه های ما یاد می گیرند که بعد از آب خوردن، لیوان‎های‎شان را به هم بزنند که: «به سلامتی»، وقتی خیانت زن و شوهر به هم به ‎رابطه طبیعی و عاشقانه آدم ها تعبیر شد، وقتی شوخی های توی میهمانی ها به سمت کنایه های جنسی رفت و ما هم همین‎طور نشستیم و نگاه کردیم، اگر این جنگ نرم نیست پس چیست؟ اگر کانون خانواده را تهدید نمی کند پس دارد چه‎کار می کند؟ آیا برای این است که اوقات فراغت ما را پر کند و همین؟
حالا شما بگویید «فارسی وان» را فقط عده کمی می بینند! نگرانی وقتی بیشتر می شود که خطر بیخ گوش‎مان باشد و آن‎هایی که دست‎شان می رسد و باید کاری بکنند، بگویند مسئله ای نیست!
این پرونده می خواهد بگوید «فارسی وان» یا هر چیزی شبیه آن، تهدید است و اصرار دارد نگرانی خیلی ها را به نحو شایسته ای منعکس کند. هراس من این بوده که نکند این پرونده به ضد خودش تبدیل و تبلیغی شود برای «فارسی وان». به خیلی ها امیدی نیست و تنها امید این است که این پرونده ‎دست‎کم هشداری باشد برای آن‎ها که «ویکتوریا» را می بینند و هیچ حواس‎شان نیست.
اگر این اتفاق نیفتاده، ما کارمان را درست انجام نداده‎ایم. شما لطفا صورت مسئله را پاک نکنید و حواس‎تان به زندگی‎تان باشد که دزد این بار با چراغ آمده است...

محتویات پرونده
خیانت را تجربه کن!
همیشه پای یک یهودی در میان است
همه فرکانس های یک صهیونیست پولدار
بختکی به جان خانواده
غریبه‎ها تهدید می کنند
اسب فارسی‎وان را خودمان زین کردیم
سندرم فارسی وان
جنگ نرم در پس سریال‎‎های سرگرم‎کننده
خطر بیخ گوش تان است

 

منبع: هفته نامه پنجره  روح الله رجائی

.

/ 0 نظر / 9 بازدید