جشنواره وبلاگ نویسی حماسه سایبری

جشنواره وبلاگ نویسی حماسه سایبری در سطح عموم وبلاگ نویسان کشوری برگزار میشود و شرکت برای عموم مردم آزاد می باشد.

موضوع جشنواره آزاد بوده و در هر بخش فرهنگی و سیاسی و ... می توانند شرکت کنند ولی حدال امکان در مورد موارد زیر نیز مطلب نوشته شود:
نقش ولایت در جامعه - حماسه ی سیاسی و شور حضور - حماسه ی اقتصادی و حمایت از تولید ملی - فعالیت های دانشگاهی -بصیرت افزایی - نقد و هدایت فعالیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی .

معرفی آثار و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 92/06/15 از طریق وبلاگ www.urmavi.mihanblog.com امکان پذیر است .

 

/ 0 نظر / 31 بازدید