شرایط حصول برکت یا فرمول برکت

این روزها همه به دنبال سود بیشتر، درآمد بالاتر، رفاه بیشتر و... هستند. همان چیزی که مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هایمان به آن برکت میگویند. عبارتی که این روزها کمتر به آن و شرایط حصول آن توجه می شود.

جایی با عنوان فرمول برکت برخورد کردم و به نظرم رسید که برای شما هم بیان کنم.

شرایط حصول برکت یا فرمول برکت:

1) تلاش

2) تدبیر

3) رعایت حلال و حرام

4) ادای واجبات مالی(خمس و زکات)

5) کنار سفره ات حق دیگری غیر از حق امام و پیغمبر است .(فقیر)

خداوند می فرماید:المال مالی- والاغنیاء وکلائی – و فقراء عیالی

6) یک محاسن سفید یا یک گیسوان سفید در کنار سفره باشد.

پیامبر می فرماید:آن زن یا مردی که در خانه اش پیرزن یا پیرمردی باشد و نتواند با کنار آمدن با او بهشت را بخرد پس وای بر او. مگر یک پیرزن و یا پیرمرد چند سال عمر می کند؟

7) استغفار- الحمدلله- استغفرلله

8) خوشروئی و خوش رفتاری مخصوصاً با زن و بچه

9) نماز اول وقت

همه این موارد باید با هم باشند.

/ 0 نظر / 9 بازدید