اسلام هراسی، ایران هراسی، سپاه هراسی

1- اسلام هراسی
هم اکنون با دو واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم و تمامی آزادیخواهان و ستمدیدگان عالم با تمام وجود این دو واقعیت را درک می کنند. یک واقعیت تجدید حیات اسلام ناب محمدی (ص) و ورود آن به عرصه حقیقی زندگی بشر و حیات اجتماعی انسان ها و واقعیت دیگر مبارزه تمام قد و همه جانبه استکبار جهانی با رهبری آمریکا علیه اسلام ناب محمدی (ص) و مسلمانان واقعی است. آمریکایی ها و صهیونیست ها به همراه دیگر متحدین غربی خود با دنبال کردن پروژه اسلام هراسی، در واقع به دنبال بسیج تمامی نیروها و امکانات جبهه شیطان در سراسر جهان برای مقابله با جبهه حق هستند. چرا؟ آنها به این دلیل به مقابله با اسلام ناب و مسلمانان واقعی برخاسته اند که اینک این مجموعه را بزرگترین مانع سر راه خود برای سلطه بر جهان و به اسارت گرفتن انسان ها و چپاول و غارت اموال و منابع ملت ها ارزیابی می کنند.
آمریکایی ها به کمک چند کشور محدود و همسو در یک نظام سلسله مراتبی در نظم نوین جهانی مورد نظرشان، به دنبال سلطه بر کل جهان بودند. این خواسته را آنان دست یافتنی پنداشته و بر همین اساس بود که به دنبال فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و طرح نظم نوین به عنوان جایگزین نظام دوقطبی فرو ریخته از سوی آمریکایی ها، بوش پدر با صراحت گفت: «نظم نوین یعنی رهبری آمریکا بر جهان حداقل به مدت یکصدسال!» در همین اثنا و در حوزه نظری افرادی چون فوکویاما با نگارش کتاب پایان تاریخ، سخن از بسط و حاکمیت مکتب لیبرال دمکراسی غربی بر کل جهان به عنوان تنها اندیشه آخرالزمانی به میان آورد . اما روند تحولات طی دو دهه اخیر نشان داد که قرن بیست و یکم، به طور قطع نه تنها یک قرن آمریکایی نخواهد بود، بلکه دوران افول آمریکا فرا رسیده و این قدرت شیطانی در حال فرو ریختن است.
با انقلاب اسلامی، مسلمانان به خود آمده و در حال بازیابی هویت اسلامی خود می باشند. با انقلاب اسلامی، جبهه بیداری و پایداری اسلامی شکل گرفته و فراتر از آن جبهه ای از ملل محروم و مستضعف تحت تأثیر آرا و اندیشه های خمینی کبیر در سراسر جهان علیه آمریکا صف آرایی کرده است. ظرفیت ها، قابلیت ها و توانایی های مکتب اسلام ناب و حقیقی برای اداره زندگی بشر روزبه روز آشکارتر و برجسته تر می شود. در پرتو این تحولات و رویدادهای مبارک است که آمریکایی ها، صهیونیست ها و برخی از اروپایی ها به وحشت افتاده و با تمام وجود احساس می کنند که روند این تحولات در صورت مهار نشدن به همان جایی ختم خواهد شد که خمینی کبیر وعده آن را داده بود. حضرت امام (ره) با صراحت آینده را اینگونه ترسیم و توصیف کردند: «قرن آینده قرن اسلام است.»، «با اطمینان می گویم اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت می کشاند...»، «با اطمینان می گویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.»، «قرن بیست و یکم، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است.» از نظر صاحب نظران و کارشناسان آنچه در اقصی نقاط جهان در حوزه نظر و حوزه عمل درحال وقوع است، نشان می دهد که آینده همان است که حضرت امام خمینی (ره) از آن خبر داده اند و این همان هراس واقعی است که از ناحیه اسلام ناب محمدی (ص) در دل شیطان بزرگ افتاده و بر این اساس تلاش می کند تا با انواع تبلیغات شیطانی و مسموم، اسلام را دین خشونت، اسلام را دین مخالف آزادی و حقوق بشر، اسلام را دین تحجر و... معرفی کند تا شاید بتواند با فریب افکار عمومی و انداختن ترس از اسلام ناب محمدی (ص) در دل ملت ها، مسیر در حال طی شدن به سمت اعتلای اسلام را تغییر دهد. ولی باید گفت: «کلمه الله هی العلیا...»، «والعاقبه للمتقین»

2- ایران هراسی
پرچمدار اسلام ناب محمدی (ص)، ایران اسلامی است. اگر اسلام تجدید حیات پیدا کرده و اکنون مورد توجه همگان واقع شده، این رخداد تاریخی به برکت انقلاب اسلامی مردم ایران است. انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را به ام القری جهانی تبدیل کرد و فراتر از آن امروز، ایران اسلامی نقطه امید همه آزادیخواهان و مستضعفان جهان است. اگر امروز اسلام بزرگترین مانع بر سر راه شیطان بزرگ برای بلعیدن جهان است و آمریکایی ها به همین دلیل اسلام هراسی را دنبال می کنند، آنان به خوبی می دانند که این ملت ایران بود که با انقلاب اسلامی خود، تمامی معادلات آنان را بر هم زد و مسیر تاریخ را تغییر داد. بنابراین بدیهی است که نظام سلطه به موازات ترس از اسلام ناب و حقیقی، از ملت ایران نیز بترسد. هراسی که ملت ایران در دل ظالمان و ستمگران حاکم بر آمریکا و صهیونیزم بین الملل انداخته تا آنجا عمق پیدا کرده که یکی از وزرای آمریکایی چند سال قبل با صراحت گفت: «ریشه ملت ایران را باید بخشکانیم!»
آمریکایی ها برای سلطه بر جهان در چارچوب نظم نوین جهانی مورد نظر خود، سلطه بر خاورمیانه را الزامی دانسته و بر همین اساس طرح خاورمیانه بزرگ را طراحی کرده و به بهانه مبارزه با تروریسم ادعایی به کشورهای افغانستان و عراق لشکرکشی کردند. صهیونیست ها را تجهیز و تحریک کردند تا به لبنان و غزه حمله کند. طی یک دهه اخیر تمام تلاش خود را تحت پوشش مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای برای فشار بر جمهوری اسلامی به کار بستند. اما نتیجه همه این طرح ها و اقدامات با صرف هزینه های بسیار سنگین، تبدیل شدن خاورمیانه به یک نمایشگاه بزرگی از شکست های آمریکا شده و در عوض جمهوری اسلامی نه تنها منزوی نشده، بلکه فراتر از یک قدرت منطقه ای در حال تبدیل شدن به یک قدرت موثر و تعیین کننده بین المللی است. آمریکایی ها برای اینکه بتوانند جلوی اقتدار و نفوذ روزافزون ایران اسلامی در منطقه و جهان را بگیرند، با پروژه ایران هراسی می خواهند ملت های جهان و به ویژه ملت های منطقه را از ایران نگران کرده تا بتوانند از این رهگذر در اعمال فشارهای خود بر جمهوری اسلامی موفق گردند. تحلیل کارشناسان آمریکایی و صهیونیستی این است که برای متوقف کردن روند رو به توسعه و گسترش اسلام سیاسی ظلم ستیز و عدالتخواه، باید پرچمدار آن یعنی جمهوری اسلامی را به زمین زد.

3- سپاه هراسی
مدتی است که آمریکایی ها در ادامه پروژه های اسلام هراسی و ایران هراسی، با تمرکز بر روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پروژه سوم یعنی سپاه هراسی را نیز کلید زده و در این راستا برای تضعیف سپاه و ضربه زدن به آن، امکانات خود در حوزه های گوناگون را بسیج کرده اند.
برآورد راهبردی آمریکایی ها از وضعیت سپاه پاسداران به گونه ای است که آنان به این جمع بندی رسیده اند که اگر تاکنون تمامی سیاست ها، طرح ها و برنامه های آنان در قبال انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با شکست و ناکامی مواجه شده و آنان در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی نه تنها دستاوردی نداشته بلکه به حیثیت و آبروی ابرقدرتی خود نیز چوب حراج زده اند، این همه به توانمندی های سپاه پاسداران برمی گردد. آنان به خوبی دریافته اند که طی 31 سال گذشته، این سپاه پاسداران بوده که در خنثی سازی و به شکست رساندن توطئه های بزرگ و کوچک علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نقش محوری و اساسی داشته است. نقش سپاه در خنثی سازی توطئه تجزیه ایران در سال های اولیه انقلاب، نقش سپاه در دفاع مقدس، نقش سپاه در برقراری امنیت پرواز، نقش سپاه در پیشرفت و سازندگی کشور و ده ها نقش دیگر که سپاه تاکنون ایفا نموده، اکنون طراحان و سیاستگذاران آمریکایی را خسته کرده و به ستوه آورده است. موفقیت سپاه در خنثی سازی تهدیدات نرم و به ویژه فتنه عمیق سال گذشته که دشمنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به نتیجه بخش بودن آن بسیار دل بسته بودند، بیش از همه آمریکایی ها را عصبانی کرده و بر همین اساس آنان معتقدند برای شکست جمهوری اسلامی، هیچ چاره ای جز تضعیف سپاه نداریم. البته آنان به بیراهه هم نرفته اند چون اساساً فلسفه وجودی سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن می باشد. جمهوری اسلامی در رأس همه دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار دارد و سپاه پاسداران براساس رسالت خود با تمام وجود از جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد و از رسیدن هر گزندی به آن جلوگیری می نماید. تجربه 31 سال گذشته نشان می دهد که سپاه پاسداران مولود مبارک انقلاب بوده و این مولود مبارک به خوبی توانسته براساس فلسفه پیدایش خود که همانا پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن می باشد عمل نماید. اکنون سپاه پاسداران با برخورداری از نیروهای مومن، ولایی و وفادار به انقلاب اسلامی و آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و تحت رهبری حکیمانه و شجاعانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، با برخورداری از 31 سال تجربه و به ویژه تجربیات دفاع مقدس و همچنین برخورداری از مجموعه ای از امکانات مدون و مهم تر از همه با اتصال به منبع قدرت پایان ناپذیر مردم از طریق بسیج ده ها میلیونی، این آمادگی را دارد که مثل گذشته هر توطئه ای علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را خنثی کرده و پاسخ های کوبنده و پشیمان کننده به توطئه گران بدهد. به طور قطع همانگونه که پروژه های اسلام هراسی و ایران هراسی با شکست مواجه شده، پروژه سپاه هراسی نیز با شکست مواجه خواهد شد و فشارها بر روی سپاه باعث افزایش توانمندی ها و محبوبیت مردمی سپاه در داخل و خارج از ایران خواهد گردید.

نویسنده: یدالله جوانی

منبع: هفته نامه صبح صادق

/ 0 نظر / 21 بازدید