جزئیات طرح هدفمند سازی یارانه ها

درباره هدفمندی قیمت آب، هر چند اخبار متفاوتی اعلام شد، ولی در یکی از دقیق ترین اخبار، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت، افزایش قیمت آب احتمالاً همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا با کمی تأخیر اجرا خواهد شد.
درباره قیمت بنزین نیز هنوز خبر دقیقی منتشر نشده است، ولی اوایل مهر ماه جاری، خبری از تعیین بنزین 400 تومانی اعلام شد. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به اینکه «آیا فروش بنزین 400 تومانی از آبان ماه را تائید می کنید یا خیر؟»، از عبارت «حتماً شاید» استفاده کرد.
آخرین خبری هم که در باره قیمت CNG اعلام شده است این بود که مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بر اساس قانون، قیمت CNG تحویلی معادل 60 درصد قیمت بنزین خواهد شد و تا پایان برنامه پنجم نیز باید به 70 درصد قیمت صادراتی برسد.
در حالی که قیمت گذاری گاز طبیعی در راستای هدفمندسازی یارانه ها با بررسی های کارشناسانه دولت گزینه های متعددی را پشت سر گذاشته است، اما به نظر می رسد از بین چهار گزینه مطرح در این باره، گزینه تعیین قیمت «تبعیضی- ترجیحی» برای گاز طبیعی انتخاب شده است.
درباره هدفمندی قیمت نان هم، هر چند اخبار ضد و نقیضی بعضاً اعلام شد، ولی آخرین خبرها حاکی از اجرای قطعی هدفمندی قیمت نان است. همچنین اعلام شد که قیمت گندم پس از هدفمند کردن یارانه ها 240 تا 300 تومان خواهد بود.

/ 0 نظر / 28 بازدید