جرج جرداق دید، کروبی ندید !

جرج جرداق، نویسنده شهیر مسیحی، حرمتشکنی روز عاشورا و توهین به ساحت سالار شهیدان و مقدسات مذهبی را محکوم کرده و گفته این اقدامات فقط از سوی افراد بی ارزش و سست بنیان صورت میگیرد. وی اضافه کرده البته این نوع رفتار در تاریخ سابقه داشته و بعضا افرادی بی هویت به ارزشهای دینی و اخلاقی اهانت کرده اند، ولی هیچگاه جایگاهی نزد مردم نداشته اند.

این اظهارات یک فرد مسیحی است که البته ارادت ویژه به ساحت امام علی و اهل بیت(ع) دارد. مسیحیان و برخی اقلیت های مذهبی در ایران نیز به نوعی همین ارادت و ادب خود را همواره به پیشگاه امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (س) نشان داده اند، اما دریغ که برخی با وجود ادعای مسلمانی از چنین ادب و معرفتی محرومند و در روز حرمتها و ارزشها چنان رفتار کردند که دل هر انسان آزادهای را به درد آورد و از آن دردناک تر صحه گذاردن افرادی همچون آقای موسوی و کروبی است بر این رفتارها. بعد از «خداجو» خواندن هتاکان روز عاشورا از سوی آقای موسوی، آقای کروبی هم بیانیهای در وارونه جلوه دادن اتفاقات تلخ روز عاشورا صادر کرده، به گمان اینکه نعل وارونه بزند، مردم خطاهای فاحش و پرده دریهای رنج آور او را به فراموشی می سپارند. بیعلت نیست که حالا جناب شیخ هرکجا میرود، مردم ظرف چند ساعت او را با گوجهفرنگی و تخم مرغ و... بدرقه میکنند!
به سبک جناب شیخ باید گفت: «خدایا تو شاهد باش که اینها برای رسیدن چند صباحی به قدرت چه آبرویی از اسلام و انقلاب بردند و چه ارزان موجبات تنفر مردم از خودشان را فراهم کردند.»

/ 0 نظر / 10 بازدید