مجلات مُد با ذهن زنان چه می کنند؟

کدام بدتر است: مجله یا تلویزیون؟

برخی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بین اثرات تماشای مدل های لاغر اندام در تلویزیون و مشاهده تصویر آنها در مجلات تفاوت وجود دارد.

برخی مطالعات نشان می دهد با اینکه تماشای مانکن ها و بازیگران لاغراندام در تلویزیون موجب افزایش نارضایتی زنان از بدن خود می شود، اما میزان اثرگذاری آن در سوق دادن آنها به سمت رفتارهای پر خطر تغذیه ای به مراتب کمتر از تاثیر مجلات مد است. در واقع نقش مجلات مد در افزایش اختلالات تغذیه ای به مراتب بیشتر از تلویزیون است.

برخی کارشناسان در تشریح دلیل این تفاوت به هدف مخاطب از تماشای تلویزیون و مطالعه مجله اشاره می کنند. افراد بیشتر از روی سرگرمی تلویزیون تماشا می کنند، ولی معمولاً مجله را منبعی جدی برای دریافت اطلاعات درباره رژیم های لاغری و آخرین رویدادها در حوزه مد می دانند.

چاره چیست؟

بسیاری بر این باورند که آموزش برای داشتن نگاهی منتقدانه به محتوای موجود در رسانه ها، بهترین راه برای کاهش اثرات نامطلوب است. آموزش آنچه «سواد رسانه ای» نامیده می شود به شهروندان جامعه و به ویژه به نوجوانان می تواند بسیار اثربخش باشد.

بسیاری از مردم نمی دانند که لبخند مدل های صنعت مد در بسیاری از اوقات تصنعی است، زیرا بسیاری از آنها از انبوهی از مشکلات روحی و حتی جسمی رنج می برند.

برای نمونه مطالعه انجام شده در انگلیس نشان می داد که نیمی از مدل های مصاحبه شونده به اختلالات تغذیه ای مبتلا بودند. به طور کلی آگاهی یافتن از پشت پرده این صنعت و در عین حال تلاش برای دستیابی به وزنی استاندارد و سلامت، بهترین رویکرد است که هر فرد می تواند در پیش گیرد.

در این میان والدین نوجوان نقش بسیار پررنگی دارند. نباید فراموش کرد که فرزندان از والدین خود تاثیرپذیری زیادی دارند. شاید نباید انتظار داشت فرزند خانواده ای که پدر و مادر در آن درباره ظاهر خود دچار وسواس هستند، از تصاویر غیر واقعی رسانه ها تاثیر نپذیرد!

منبع : عصر ایران؛ صالح سپهری فرد

/ 0 نظر / 26 بازدید