کسری 135 دستگاه اتوبوس در ارومیه

مدیر عامل سازمان از مصوبه تخصیص 30 دستگاه اتوبوس  در دور دوم سفر ریاست جمهوری  برای این شهر  خبر می دهد  که این امر متاسفانه تا کنون هنوز عملی نشده است. براساس گزارش مدیر عامل سازمان، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در این سازمان با 104 راننده به طور شیفتی انجام می گیرد که علاوه بر خدمات دهی به عموم شهروندان برای مراکز دانشگاهی و آموزش عالی نیز ارائه خدمات انجام می  شود. وی مهمترین تحول این سازمان را خدمات بلیط الکترونیکی عنوان کرده و اظهار داشت: با توجه به افتتاح این طرح درطی سال گذشته تا کنون 150 هزار بلیط الکترونیکی به شهروندان ارائه شده است که 17 گیشه در سطح شهر این خدمات را ارائه می کنند. وی از همکاری این سازمان با دفاتر پیشخوان دولتی جهت فروش و یا شارژ بلیط الکترونیکی خبر داد و افزود: علاوه بر فعال سازی گیشه های شارژ بلیت الکترونیکی در نقاط مختلف شهر با پست بانک های سطح شهر هم  در اینده نزدیک همکاری خواهیم داشت.

به هر حال ناوگان عمومی حمل و نقل ارومیه در شرایط فعلی با توجه به اظهارات مدیر عامل سازمان دارای کمبود بوده و جوابگوی نیاز شهروندان نمی باشد اما به لحاظ اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و همزمان با بازگشایی مدارس  باید منتظر بود و مشکلات آینده را با توجه به افزایش استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی شاهد بود  که ضروری به نظر می رسد از هم اکنون برای ظرفیت سازی و پیش بینی مشکلات و چالشهای آینده در حوزه حمل و نقل عمومی تصمیمات استانی و فوری اخذ شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید